You are currently viewing Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza – Ks. Pawła Sajdutko

Uroczyste wprowadzenie nowego proboszcza – Ks. Pawła Sajdutko

Serdecznie dziękuję wszystkim Kochanym Parafianom oraz Gościom za obecność i modlitwę podczas dzisiejszej Uroczystości wprowadzenia mnie w Urząd Proboszcza przez Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Dziękuję za przygotowanie i posprzątanie kościoła i całego obejścia. Kościół to nasz wspólny dom Boży i cieszę się, że tak o niego dbamy. Dziękuję Radzie Parafialnej, Pani Sołtys, Służbie Liturgicznej, Pani Kościelnej oraz Organiście. Z całego serca jestem wdzięczny niezawodnym Strażakom, którzy ugotowali wspaniałą grochówkę i niezawodnym Gospodyniom pisarzowickim za upieczenie rewelacyjnych ciast. Dziękuję za przywiezienie oraz ustawienie ławek i namiotów. To było Boże i piękne świętowanie wśród mojej nowej Rodziny Pisarzowickiej. Wdzięczność zamienię na pokorną służbę całej Wspólnocie Parafialnej w głoszeniu Słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów świętych. Niech Kościół będzie naszym wspólnym domem, opoką zbawienia a Jezus Chrystus jedynym Mistrzem i Panem naszego życia.
Ks. Paweł Sajdutko