Co to jest Eucharystia?

„Jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą On ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały”.
(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego 271)

„Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas”.(KKK 1382).

Wiadomości dla dzieci i rodziców. AKTUALIZACJA 14.04.2024r.
1. Spotkania przygotowujące do Komunii świętej (próby) odbędą się:

I PRÓBA 22.04.2024r. o godz. 16:00.
II PRÓBA 24.04.2024r. o godz. 16:00.
III PRÓBA (śpiew z panią Anią organistką) 27.04.2024r. o godz. 10:00.
IV PRÓBA  ZE ŚPIEWEM 11.05.2024r. o godz. 10:00
V PRÓBA spowiedzi i do Komunii 14.05.2024r. godz. 16:00.
VI PRÓBA GENERALNA 15.05.2024r.

2. SPOWIEDŹ PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ DLA DZIECI, RODZICÓW I RODZIN  17.04.2024r. godz. 16:00, 17:00 Msza św. i po Mszy świętej dekorowanie kościoła na Uroczystość Komunii świętej. 
Terminy ewentualnych dodatkowych prób majowych ustalimy jeśli będzie taka potrzeba.

UWAGA: Na próby przychodzimy bezwzględnie wszyscy! Wszelkie inne zajęcia (angielski, treningi itp.) dostosowujemy do tych terminów. Uroczystość I Komunii święta jest tylko raz w życiu. To wyjątkowe przeżycie duchowe i ważne, by dzieci przygotowały się i przeżyły ten święty czas  pięknie i należycie.

3. POŚWIĘCENIE I ROZDANIE KSĄŻECZEK DO NABOŻEŃSTWA:  28.04.2024r. o godz. 11:00


1)
Pierwsza Komunia święta odbędzie się 19 maja 2024r. o godz. 11:00.

2) Spotkania formacyjne dla dzieci i rodziców w I niedzielę każdego miesiąca o godz. 12:00.
3) Osoby przystępujące do sakramentu I Komunii świętej w tutejszej parafii, a zamieszkujące poza nią, są zobowiązane dostarczyć wraz z formularzem zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na udzielenie sakramentu poza parafią.
4) Jeżeli dziecko było ochrzczone w innej parafii niż tutejsza, prosimy przynieść świadectwo chrztu świętego nie później niż 6 miesięcy do dnia I Komunii świętej.
5) Rodzice zobowiązują się:
* w każdą niedzielę (godz. 11:00) i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy świętej.
* pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu.
* systematycznie brać udział w spotkaniach formacyjnych do Pierwszej Komunii.
* w miarę możliwości uczestniczyć wraz z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj)
* wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem
* wspołpracować z księdzem proboszczem i panią katechetką – prowadzącymi w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej
* dbać o porządek wokół kościoła ( z wewnętrznym podziałem na grupy).
* wybrać dwóch rodziców odpowiedzialnych za przygotowanie zewnętrzne uroczystości (składki na: stroje komunijne, dekoracje, różańce, fotografa itd.).