Informacje o parafii

Parafia erygowana 25.07.1993 r., kościół wzmiankowany w 1346 r., wzniesiony na przełomie XV i XVI w., przebudowany w XVIII w. Jest to budowla orientowana, murowana z kamienia, jednonawowa z niewydzielonym prezbiterium, od południa bliźniacze kruchty, sygnaturka na kalenicy dwuspadowego dachu. W przylegającej do elewacji od północy zakrystii sklepienia krzyżowo-żebrowe, gotycki detal architektoniczny i gotycki portal. W salowym wnętrzu empora przy zachodniej ścianie szczytowej oraz różnorodne wyposażenie m.in. klasycystyczny ołtarz z obrazem “Madonny z Dzieciątkiem”, drewniana chrzcielnica z 1841 r., organy w klasycystycznym prospekcie, obraz z przedstawieniem „Tronu Łaski” i drewniane, polichromowane rzeźby z XVIII w. W wystroju wnętrza na sklepiennej kolebie dekoracje malarskie, w oknach witraże z XIX w., a w murach obwodowych kamienne epitafia z XVIII w.

Źródło: https://diecezja.legnica.pl/pisarzowice-macierzynstwa-nmp/#historia