You are currently viewing Przekazanie gospodarcze parafii

Przekazanie gospodarcze parafii

Dnia 21.06.2023r. o godzinie 11:00 odbyło się gospodarcze przekazanie parafii. Obecni byli ks. Dziekan Bogusław Wolański, przedstawiciel kurii pani Anna Kuczyńska oraz przedstawiciele Rady Parafialnej Pani Danuta Podolska, pan Jan Stolarz oraz pani Stanisława Byczek oraz ustępujący ks. Proboszcz Kazimierz Gębarowski i nowy ks. Proboszcz Paweł Sajdutko.